Blogger Widgets
Senibina Rangkaian
Senibina rangkaian adalah ciri – ciri reka bentuk rangkaian komputer dan sistem komunikasi yang merangkumi konfigurasi dan strategi yang digunakan. Ia termasuklah penggunaan transmisi, perisian dan protokol – protokol komunikasi dan infrastruktur penghantaran data di mana berwayar atau tanpa wayar
Peranti Rangkaian Komputer
NIC (network interface card)merupakan perkakasan yang membuat sambungan fizikal antara rangkaian dengan komputer stesen kerja. Kebanyakan NIC dipasang di dalam komputer pada salah satu slot tambahan atau sudah siap bina dalam pada induk komputer. Biasanya medium penghantaran yang digunakan bersama NIC adalah kabel sepaksi (coaxial), twisted pair atau fiber optics.
Antara jenis rangkaian
Worldwide Interoperaberability for Microwave Access (WiMAX) - teknologi yang menyamai Wifi. WiMAX membolehkan pengguna berada dalam jarak liputan maksimum 50 meter. 2 bahagian utama WiMAX : A) stesen pangkalan WiMAX. B) penerima WiMAX yang dipasang di rumah.
. . . .
Prev 1 2 3 Next

Saturday, 24 November 2012

Peta Minda Rangkaian Komputer dan Komunikasi Berikut merupakan peta minda yang mencakupi keseluruhan isi pelajaran bagi bab ini dan terkandung

 dalam blog ini...Pengenalan Kepada Blog Rangkaian Komputer Blog ini merangkumi topik Bab 3 yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Bab 3 yang bertajuk : Rangkaian Komputer dan Komunikasi mengandungi

 sub tajuk seperti berikut :

    a) 3.1 Konsep Asas Rangkaian  Komputer dan Komunikasi

    b) 3.2 Keperluan Perkakasan

    c) 3.3 Keperluan Perisian

    d) 3.4 Penyediaan Kemudahan Rangkaian

    e) 3.5 Pekembangan Semasa dan Masa Depan

Video Berkaitan Rangkaian Komputer
Video ini mengisahkan mengenai rangkaian komputer 

Video Berkaitan Topologi Rangkaian


Video di bawah ini memaparkan bagaimana topologi rangkaian bas, topologi rangaian cincin dan topologi rangkaian bintang disusun.

i) Topologi Bintangii) Topologi Cinciniii) Topologi Bas


Modul ICT Kementerian Pelajaran Malaysia


Berikut merupakan modul pembelajaran ICT Tingkatan 4 bagi Bab 3 : rangkaian komputer dan komunikasi. Anda boleh memuatturun modul ini jika perlu. Module Networks
 

Penghargaan

Setinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada pensyarah En. Tg Norazlan yang banyak membimbing kami semasa proses pengajaran dan pembelajaran subjek ini.

Penafian

Blog ini dibangunkan untuk memenuhi keperluan subjek "Huraian Sukatan Mata Pelajaran ICT". Segala maklumat yang disampaikan adalah bersifat bebas dan tidak mewakili mana-mana pihak.

Hubungi Kami

Jika terdapat sebarang permasalahan, kami boleh dihubungi melalui email : sajurana2012@gmail

Bab 3 Tingkatan 4 : Rangkaian Komputer & Komunikasi Hakcipta Terpelihara oleh sajurana2012@gmail.com Ipietoon Tadpole's Notez